Onze diensten

De thuisbasis van ons bouwkundig bureau is het gebied van de gemeente Stichtse Vecht waarbij het verduurzamen van woningen nu voorop is komen te staan. Wegens de grote werkdruk zijn daardoor andere bouwkundige werkzaamheden meer naar achteren verschoven al worden die soms nog wel meegenomen als het om een verduurzamingsproject gaat.

Het op de juiste manier isoleren, ventileren en op een duurzame manier verwarmen, zijn nu meer onze specialisme geworden en kunnen bij de uitvoering ook begeleid worden. In de praktijk blijkt dit nog steeds een zeer ondergewaardeerd fenomeen en worden er nog dagelijks woningen verbouwd met sterk verouderde inzichten zoals die 40 jaar geleden golden.

Als gecertificeerde EP ISSO 82.1 label-adviseur kan de juist inschatting van de isolatiegraad van de bestaande woning bepaald worden en kunnen de juiste isolatie- en warmteverliesberekeningen volgens de ISSO 51 opgesteld worden om bijv. het vermogen van de warmtepomp én het afgiftesysteem te bepalen.

Energie & Isolatie advies

Het energieverbruik van gebouwen speelt een steeds belangrijkere rol en zeker bij de huidige energieprijzen zullen deze kosten uiteindelijk een steeds groter onderdeel van de maandelijkse lasten gaan worden. Ons belangrijkste uitgangspunt is dat ‘de eerste klap een daalder waard’ moet zijn. In de praktijk betekent dat, dat de thermische isolatieschil, die ruim 70 jaar meegaat, zo goed en effectief mogelijk moet zijn. Vooruitkijken is vaak belangrijker dan wat de huidige wetgeving nú voorschrijft. Het huidige Bouwbesluit stelt een minimale isolatiegraad Rc van 3,5 voor terwijl in de praktijk een Rc van 5 voor nieuwbouw standaard is. Bovendien worden de eisen voor energieverbruik elke 5 jaar aangescherpt en u wilt toch niet dat uw woning na 10 jaar al weer ‘verouderd’ is! Niet voor niets moeten alle nieuwbouwwoningen sinds 2021 Bijna Energie Neutraal (BENG) gebouwd moeten worden. Deze woningen zijn alleen nog duurzaam te bouwen als ze voldoende luchtdicht zijn, met een WarmteTerugWin installatie (WTW) geventileerd en met een warmtepomp verwarmd worden.

Er zullen 5 miljoen bestaande woningen goed nageïsoleerd moeten worden om aan een minimale Rc-eis van 3,5 te kunnen voldoen. Dit is nodig om een Lage Temperatuur (LT) verwarmingssysteem toe te kunnen passen. Daarnaast is bij goed isoleren ook een goed ventilatiesysteem noodzakelijk en hoort dit in één pakket te zijn opgenomen. Kortom, dat betekent het nodige onderzoek en rekenwerk en daarom is goede isolatie en duurzaam bouwen voor ons het standaard uitgangspunt geworden.

Probleem is alleen dat de meesten aannemers, klusbedrijven maar vaak ook nog architecten, met hun kennis behoorlijk achterlopen en daarom is het nu meer ónze specialisatie geworden. Het is dan ook een goede aanleiding om onze expertise in te roepen. We zijn EP-w/b gecertificeerd en kunnen zelf Warmteverlies- Ventilatie- en de juiste isolatieberekeningen maken om te zien of duurzame verwarming mogelijk is. Bij het toepassen van een warmtepomp is een dergelijke berekening altijd een basisvereiste.

Het energielabel

Sinds 1-1-2021 is het niet meer mogelijk om zelf het energielabel bij de overheid aan te vragen en dient er altijd een gecertificeerd adviseur de woning te inspecteren om het energielabel op te stellen. Het juiste oppervlakte van vloeren, muren en daken wordt vastgesteld en hierbij wordt nagegaan of en welke isolatiemaatregelen er in de loop van de tijd getroffen zijn zoals isolatie en type glas. Ook wordt er naar de warmteopwekker en ventilatie gekeken en het juiste type vastgesteld.
Vanaf 1-1-2022 is bij het aanbieden van de woning op bijv. Funda al verplicht het juiste energielabel te vermelden.

Aangezien wij ISSO 82.1 w/b gecertificeerd zijn kunnen wij het juiste energielabel voor een bestaande woning opstellen en dit bij de RVO voor u aanmelden. Daarna ontvangt u een 11 pagina’s lang document waarbij alle conclusies en uitkomsten samengevat zijn. Indien gewenst kan er een verzoek gedaan worden om gelijktijdig een (gratis of meer uitgebreid betaald) Energieadvies aan te vragen waarbij direct verbeteringspunten voor de woning aangegeven kunnen worden.

Voor meer informatie en tarieven, zie ons speciaal informatieblad.

Warmteverlies berekening

Met een moderne alternatieve verwarming zoals een warmtepomp met Lage Temperatuur (LT) verwarming, is het van belang om het juiste vermogen te bepalen. Zeker voor de grotere rij-hoek, 2^1 kap en vrijstaande woningen is dit van essentieel belang en zeker de betere installateurs zullen er altijd om vragen. Naast het opwekken van warmte speelt ook de juiste afgifte per vertrek een belangrijke rol omdat er met een (veel) lagere aanvoer temperatuur gewerkt zal worden. Een dergelijke berekening kunnen wij volgens de ISSO 51 voor u maken.

Aan de hand van een uitgebreid 3D model wordt de gehele woning opgebouwd en worden alle ramen en deuren erin verwerkt. Doordat wij volgens de ISSO 81.1 gecertificeerd zijn, kunnen wij de juiste isolatie waardes vaststellen om tot de goede uitkomst te komen. Er komt altijd een aanvullend rapport bij dat meer voor de bewoner bedoeld is en waarin zowel de uitkomsten als ook aanvullende informatie te vinden is.

Voor meer informatie en tarieven, zie ons speciaal informatieblad.

Verbouwadvies

Heeft u verbouwingsplannen? Wij kunnen u voorzien van een goed isolatieadvies. Het afstemmen van de verschillende materialen en uitvoerende partijen is een belangrijk aspect om tot een goed resultaat te komen. Door een goede afweging van de materiaalsoorten te maken, kan een optimaal resultaat behaald worden met beperkt ruimteverlies.

Veel bouwers willen echter vaak zo goedkoop en snel mogelijk bouwen en kiezen niet altijd voor échte duurzame en mensvriendelijke materialen. Ook onbekendheid over de standaard isolatie én hoogwaardige HR isolatie speelt vaak een rol en welke in een specifieke toepassing het beste toegepast kan worden.

Duurzaam verwarmen

Naast het op de juiste manier isoleren, is het duurzaam verwarmen een andere belangrijk punt geworden. Het toepassen van een (hybride) warmtepomp is volop in opkomst gekomen. Om tot het juiste type en grootte te komen is de isolatiegraad én het afgiftesysteem doorslaggevend.

Naast het opstellen van een isolatieadvies is het voor grotere woningen van belang een goede warmteverliesberekening te maken waardoor het juiste vermogen bepaald kan worden. Op basis van deze uitkomst kunnen verschillende merken en typen beoordeeld worden om tot een afgewogen beslissing te komen.

Écht duurzaam bouwen

Het kan ook een doelstelling zijn om écht duurzaam te (ver)bouwen. Dit is wel wat anders dan het modewoord wat nu zo vaak in de media gebruikt wordt. Écht duurzaam bouwen betekent op een andere manier én bewuster bouwen. Daarbij is de Cradle to Cradle (C2C) gedachte de basis. Er wordt daarbij van alle grond- en bouwstoffen gekeken hoeveel energie en hulp­middelen er vanaf het allereerste begin tot aan de afbraak nodig zijn. Dus vanaf het winnen van de grondstof voor een bouwmateriaal tot aan het weer slopen en recyclen van deze materialen. In de praktijk betekent dit vaak dat er naar alternatieven voor de huidige materialen gekeken moet worden.

Bijvoorbeeld niet altijd steen gebruiken als het ook met hout kan of in plaats van steen- of glaswol een product gebruiken dat van restafval van vlas of papier gemaakt is. Met name voor de bouwer betekent dit vaak even anders denken. Hij moet wennen aan het nieuwe materiaal, wat iets meer tijd kost, terwijl dit juist vaak voor hem ook een gezonder product is. Gebouwen hebben een steeds kortere levensduur en zullen steeds vaker geheel gesloopt worden en dan is het goed dat al het vrijkomende afval op een goede en milieuvriendelijk manier hergebruikt kan worden. Goed isoleren is soms een hele opgave waar begeleiding voor nodig is.

Ontwerpen

Door een goede samenwerking met een architect zijn wij in staat om voor u een geheel nieuw ontwerp te maken of iets aan de bestaande situatie aan te passen. Dit doen wij met een 3D tekenprogramma zodat u direct te zien krijgt wat er gebouwd gaat worden. Er kunnen zo in een vroeg stadium bouw- en ontwerpfouten

ontdekt worden, wat er weer voor zorgt dat de latere 2D platte tekeningen voor de bouwer zonder deze fouten getekend worden. Al met al een aanzienlijke kostenbesparing omdat er in vroeg stadium naar het totaalontwerp gekeken wordt.