De diensten van ons bouwkundig bureau voor de regio Utrecht

De thuisbasis van ons bouwkundig bureau is het Stichtse Vecht gebied, maar wij bieden onze diensten in de hele provincie of indien gewenst door heel Nederland. Of het nou gaat om een tekening, bouwtoezicht, bouwbegeleiding, of gewoon een bouwadvies, bij Van Dijk Bouw & Advies vindt u de deskundigheid en kennis van zaken om al uw bouwwerkzaamheden aan te pakken en eventueel te begeleiden.

Onze diensten zijn:

Ontwerpen


Door een goede samen werking met een architect zijn wij in staat om voor u een geheel nieuw ontwerp te maken of iets aan de bestaande situatie aan te passen. Dit doen wij met een 3D teken programma zodat de opdrachtgever direct te zien krijgt wat er gebouwd worden gaat. Er kan zo in een vroeg stadium, bouw en ontwerpfouten ontdekt worden wat er weer voor zorgt dat de latere 2D platte tekeningen voor de bouwer zonder deze fouten getekend worden. Al met al een aanzienlijk kosten besparing omdat er in vroeg stadium naar het totaal ontwerp gekeken wordt. (zie verder het hoofdstuk bouwkundig tekenwerk)

Bouwadvies


Zoals wij al aangaven, kunnen wij u voorzien van een allround bouwadvies. Het afstemmen van de verschillende partijen is een belangrijk aspect, maar wat ook een belangrijk onderdeel is, is kostenbesparend advies. Door een goede afweging te maken in het materiaalgebruik kunt u besparen op de gebruiks- en onderhoudskosten van het uiteindelijke bouwwerk. Veel bouwers willen echter vaak zo goedkoop mogelijk bouwen en kiezen niet altijd onderhoudsvriendelijke materialen. In onze ogen is dat niet goedkoop, maar duurkoop, want de eindrekening valt vaak vele malen hoger uit. Wij beoordelen dan ook alle offertes, details en toe te passen materialen nauwkeurig en met oog voor duurzaamheid.

Bouwkundige keuringen


Bij aan- of verkoop van een woning is vaak een goed bouwkundige rapport gewenst. De ver- kopende partij weet dan welke onderdelen direct vervangen moeten worden en welke op termijn noodzakelijk zijn. Een goed rapport heeft zeker veel invloed op de uiteindelijk koopsom en daarom is het van belang dat dit uitvoerig en gedegen gedaan wordt. Wij doen graag voor u maar realiseert u wel dat dit niet voor een klein bedragje gebeuren kan, een woning geheel door lopen, notities, vele foto’s maken en een goede calculatie van de te verwachten kosten, is meer dan een uurtje werk zoals onze ‘collega’s’ nog wel eens doen. Bij de aankoop van een woning gaat het vaak om heel veel geld, een reden te meer om goed een deskundig rapport en advies te hebben zonder dat u later voor allerlei ‘verrassingen’ te staan komt.

Bouwtoezicht


Mocht u zelf besloten hebben om direct met een aannemer in zee te gaan, dan kan het toch verstandig zijn om enig toezicht te laten houden. Vaak bent u zelf niet continu aanwezig of bezit u de vakkennis niet om te zien wat de bouwer allemaal zo aan het doen is. Als er een paar extra ‘vreemde’ ogen mee kijken lijd dit meestal een beter resultaat.

Bouwbegeleiding


De bouw begint vaak met een tekening en deze maken wij zelf in eigen huis. De tekeningen worden met het Autodesk Autocad én Revit gemaakt. Autocad voor de platte 2D tekeningen die vaak door de bouwer gebruikt worden. Met het Revit programma maken wij 3D tekeningen waarop direct te zien is hoe het gebouw er in het echt uit te zien komt. Daarnaast is dit een onderdeel van het nieuwe BIM bouwen wat voor het Bouw Informatie Model staat. Het grote voordeel van deze manier van tekenen en ontwerpen is dat het gebouw al reeds ‘vooruit’ gebouwd word. Bouwfouten kunnen zo al in een vroeg stadium opgespoord worden en in de tekeningen aangepast worden. Verder kunnen vanuit dit model, zeker voor wat grotere projecten, in een vroeg stadium veel meer informatie gehaald worden, bv. kozijntekeningen, allerlei tabbellen met hoeveelheden, oppervlaktes en inhoud en met het oog op de toekomst ook energie berekeningen gemaakt worden.

Alle tekeningen worden in de gangbare digitale formaten gemaakt en daarnaast is het PDF formaat ideaal om voor email uitwisseling te zorgen en waardoor de opdrachtgever direct te zien wat hij krijgt.

Offerte beoordelingen / Aannemer keuze


Het goed beoordelen van bouwkundige offerte’s is een vak apart. Naast alle technische termen en de manier waarop elke bouwer zijn begroting en offerte opstelt, maakt het zeer lastig om precies te zien wat er nu precies aangeboden word. Zeker in deze tijd van bezuinigen zullen sommige bouwers er alles aan doen om met zo min mogelijk kosten het project binnen te halen. Vaak komt daar later een extra rekening van al het meerwerk bij wat dan voor een groot budget overschrijving zorgt.

Wij willen u helpen op in een vroeg stadium de offertes op hun juistheid én compleetheid te beoordelen en dan samen met u voor de juiste aannemer te kiezen.

Vergunningen aanvragen


Nog steeds kan niet alles vergunningsvrij gebouwd worden. Zeker bij (ver-) nieuwbouw is een vergunning verplicht. Maar ook van het vervangen van bv. uw kozijnen aan de voorgevel is een vergunning met een goed opgestelde tekening verplicht. Een bouwaanvraag valt heden onder de Digitale Omgevingsvergunning en kunnen wij voor u verzorgen.

Energie / isolatie advies


Het energieverbruik van gebouwen gaat een steeds belangrijkere rol spelen en is ook voor ons bureau een steeds belangrijker onderdeel. Zeker bij een voortdurende stijging van 3 tot 5 % per jaar zullen deze kosten uiteindelijk meer dan de bouwkosten gaan bedragen en blijven elke maand weer terug komen.

Ons belangrijkste uitgangspunt is dat ‘de eerste klap is een daalder waard’ zijn moet. In de praktijk betekend dat, dat de thermische isolatie schil die ruim 50 jaar meegaat, zo groot en effectief mogelijk zijn moet. Vooruitkijken is soms belangrijker dan wat de huidige wetgeving nu voor schrijft. Zo schrijft het huidige bouwbesluit een minimale isolatiegraad Rc. van 3.5 voor terwijl in de praktijk een Rc. van 5 voor nieuwbouw gewoon is. Bovendien worden de eisen voor energieverbruik elke 5 jaar weer aangescherpt dus u wilt toch niet dat een woning na 5 jaar al weer ‘verouderd’ is!

Aanvullend kan er met technische installaties nog meer rendement behaald worden maar er kleven hier ook duidelijke nadelen aan: de techniek is kostbaar, is storing gevoelig, verouderd snel en moet na 15 jaar al weer vervangen worden. Over ruim 8 jaar zullen alle huizen Energie Neutraal gebouwd moeten, een enorme opgave om dat ook echt te bereiken. Alleen wat nu nog de Passief of Energie Neutrale woning heet, mogen dan gebouw worden. Zo’n woning is dan alleen nog maar te bouwen met en Rc. isolatiewaarde van tussen de 8 á 10 en zullen dan met een Warmtepomp en Geothermie (aardwarmte) verwarmt moeten worden.

Daarnaast zullen van 7.2 miljoen betaande woningen, 5 miljoen woningen nageïsoleerd moeten worden om aan een minimale Rc. eis van 3.5 te kunnen voldoen. Dit is nodig omdat alleen zo een lage temperatuur verwarmingstysteem ( bv. aardwarmte) toe gepast kan worden. Daarnaast is bij goed isoleren ook een goede ventilatie systeem noodzakelijk en hoort dit in één pakket te zijn.

Kortom dat betekend veel werk en daarom is goed geïsoleerd bouwen voor ons een standaard basis uitgangspunt. Alleen lopen de meesten bouwers en zeker de kleine klussen bedrijven hier erg in achter en dat is mede een aanleiding om onze expertise in te roepen. We zijn EPA-W gecertificeerd en kunnen zelf Warmteverlies berekeningen maken om te zien of LT. verwarming wel mogelijk is. Bij het toepassen van een warmtepomp is een dergelijke berekening altijd een basis vereiste.

Écht duurzaam bouwen


Naast en bij het een laagenergie verbruik, kan het ook een doelstellig zijn om Duurzaam te bouwen.

Alleen is dit in onze visie iets anders dan het modewoord wat nu zo vaak in de media gebruikt wordt. Écht duurzaam bouwen betekend vaak drastisch op een andere manier en veel bewuster gaan bouwen. Daarbij is de C2C gedachte, wat voor Cradle to Cradle staat, de basis gedachte. Er wordt daarbij van alle grond en bouwstoffen, gekeken hoeveel energie en hulpmiddelen er nodig zijn om vanaf het allereerste begin tot aan de afbraak nodig zijn. Dus vanaf dat de grondstof voor een bouwmateriaal gewonnen wordt tot aan het weer slopen en recyclen van deze materialen.

In de praktijk betekend dit vaak dat er naar alternatieven voor de huidige materialen gekeken moet worden. Als voorbeeld: niet altijd steen gebruiken als het ook met hout kan of in plaats van steen- of glaswol en product gebruiken dat van restafval van vlas of papier gemaakt is. Met name voor de bouwer betekend dit vaak een grote omschakeling. Hij moet vaak wennen aan het nieuwe materiaal, wat extra tijd kost, terwijl dit juist vaak voor hem ook een gezonder product is.

Gebouwen hebben een steeds kortere leeftijd en zullen steeds vaker geheel gesloopt worden en dan is het goed dat al het vrijkomende afval op een goede en milieuvriendelijk manier hergebruikt worden.

Goed isoleren is al een hele opgave waar veel begeleiding en toezicht voor nodig is, C2C bouwen gaat nog een stap verder en zal vooral in het ontwerpfase al direct ingezet moeten worden.