De Croesen

Herbouw succesvol!

Na 3 jaar voorbereiding is er in juni 2020 gestart met de herbouw van de voormalige woonboerderij de Croesen. Daarvoor zijn we volop bezig geweest om reconstructietekeningen van de oude situatie te maken en met de verzekering overeenstemming te bereiken. De jaren daarna is er volop gewerkt om met de gemeente tot een aanvaardbaar historisch ontwerp te komen waarna met de selectie van de aannemers begonnen kon worden. Uiteindelijk is er voor het bouwbedrijf van Engen uit Portengen gekozen omdat deze ecologisch- én duurzaam bouwen hoog in het vaandel heeft staan.

impressietekening nieuwe situatie
impressie Noord-West aanzicht
impressie nieuwe situatie ZW
impressie Zuid-West aanzicht
het resultaat in 2021

In het voorjaar van 2021 is de herbouw van de ‘nieuwe’ Croesen afgerond en staat er weer een prachtig gebouw dat eeuwen mee kan gaan. Toen de voormalige boerderij gebouwd is, werd deze nog met hout of turf verwarmd. Nu gebeurt dat geheel fossielvrij met een duurzame warmtepomp die door de er achterliggende zonnepanelen gevoed wordt. De woning zelf is niet alleen volgens de huidige BENG normen maar meer als een ZEN woning gebouwd (Zeer Energie Neutraal). Dit is bereikt door nog beter te isoleren en het gebouw nog beter luchtdicht te maken. Gelijktijdig zorgt een uitgebreide WTW ( Warmte Terug Win installatie) voor voldoende verse lucht zonder dat de warmte hiervan verloren gaat.
In 2023 zal de woning naar de wensen van de nieuwe eigenaar binnen verder afgebouwd worden en zal er nog meer verduurzaamd worden door alle overige zonne-energie zelf in een accupakket op te slaan van waaruit de warmtepomp en elektrische auto’s gevoed gaan worden.

De oude situatie & de historie

Op 27 mei 2017 werd de ruim 400 jaar oude Boerderij Hofstede “de Croesen” geheel door brand verwoest en kwam er een einde aan een historisch tijdperk.

filmcamera

Video: Interview met Eduard Schokking uit 2018 over de gevolgen van zijn afgebrande woonboerderij en het verloren gaan van 400 jaar geschiedenis.

Onderstaand een aantal foto’s van de oude situatie en daaronder wat historische informatie met oude landkaarten waarop de Croesen al in 1630 vermeld wordt. Tijdens archeologische opgravingen in 2018 zijn oude funderingen ontdekt die teruggaan naar het eind van de 16e eeuw en zijn enkele munten uit 1596 gevonden.

oude situatie
2016 aanzicht vanuit het Zuidoosten
Noordgevel in 1979
situatie anno 1958
foto van 14 maart 1958 van dhr. S.J. Bouma met rechts nog net zichtbaar, een stukje van de oude hooiberg
plattegronden
reconstructietekeningen van de voormalige woonboerderij zijn het uitgangspunt voor de herbouw

Archeologische opgravingen

Na de sloop van de voormalige boerderij ontstond er ruimte om de geschiedenis van de ondergrond van het terrein te onderzoeken. In 2018 en 2019 zijn er uitgebreide opgravingen op het terrein gedaan en zijn er bijzondere vondsten gevonden. Zonder meer de meest bijzondere was een oude munt uit 1596 en chinees porselein aarde werk wat in een oude beerput gevonden werd. De ca. 10.000 scherven zijn door de amateur archeologen en vrijwilligers in het Castellum Hoge Woerd in De Meern schoongemaakt, gesorteerd en soms weer aan elkaar gelijmd (zie bijgaande foto’s).

Historisch materiaal van de Croesen

gaat terug naar de overgang van de 16e naar de 17e eeuw en is in vele beschrijvingen en kaarten terug te vinden

op de Kaart van Berckenrode uit 1629 is helemaal links boven de Croesen al ingetekend
ook op de Heerlijkheid van Maarssenveen uit 1651 staat een iets andere vorm van de Croesen getekend

In Boerderijboek 2015 van Henk Blaauw, de Historie van Dekker uit 1982 en uit Luttervelt 1948 zijn vele beschrijvingen te vinden

In 2018 is een Bouwhistorische verkenning door J.A. van der Hoeven gedaan waarin opnieuw veel uit de geschiedenis van de Croesen én de omgeving naar boven gekomen is